Contact

HQ : S19-102, 1, Chungdae-ro, Seowon-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea (Chungbuk National University) 

Clinical Trial Center :  #649, 6th fl. Keumgang IX Tower, Dongtancheomdan-1ro 27, Hwasung Gyeonggi Provice

Research Exchange Center : 623, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea


GeneCraft

Copyright ⓒ GeneCraft 2022